• /ə´pɔintid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Được bổ nhiệm, được chỉ định, được chọn
  an ambassador appointed
  một đại sứ được bổ nhiệm
  One's appointed task
  Một công việc đã được chỉ định cho làm, một công việc đã được giao cho làm
  Định hạn
  at the appointed time
  vào giờ đã định
  Được trang bị
  a nicely appointed house
  căn nhà được trang bị đẹp đẽ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  selected , chosen , delegated

  Từ trái nghĩa

  adjective
  elected

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X