• /æm'bæsədə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đại sứ
  ambassador extraordinary and plenipotentiary
  đại sứ đặc mệnh toàn quyền
  to act as someone's ambassador
  đại diện cho ai, là sứ giả của ai

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đại sứ
  người đại diện
  sứ giả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X