• /ˈɑrbɪˌtrɛri/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tùy tiện
  you shouldn't settle arbitrarily this problem in place of your father
  anh không nên tùy tiện giải quyết vấn đề này thay cho cha anh
  Chuyên quyền, độc đoán

  Toán & tin

  một cách tùy ý

  Kỹ thuật chung

  độc quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X