• /a:´keidiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
  (thơ ca) (thuộc) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc

  Danh từ

  Người dân vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
  (thơ ca) người ở nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X