• /prə´vinʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về một tỉnh, cấp tỉnh
  the provincial government
  chính quyền tỉnh
  Thuộc về các tỉnh
  provincial newspapers
  báo chí của các tỉnh
  Quê kệch, có tính chất tỉnh lẻ, có tác phong tỉnh lẻ, (kiểu) tỉnh lẻ
  Thịnh hành ở tỉnh lẻ

  Danh từ

  Người tỉnh lẻ, dân tỉnh lẻ; anh chàng quê kệch
  (tôn giáo) trưởng địa phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X