• /´ruərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nông thôn, thôn dã; ở vùng nông thôn, gợi lên vùng nông thôn
  rural areas
  vùng nông thôn
  life in rural Britain
  cuộc sống ở vùng nông thôn nước Anh
  rural constituency
  khu bầu cử miền nông thôn
  to live in rural seclusion
  sống biệt lập ở miền quê

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nông thôn
  network of rural settlements
  mạng lưới khu dân cư nông thôn
  Opportunities for Rural Areas (ECR&D programme on Telematic System) (ORA)
  Các cơ hội cho các vùng nông thôn (Chương trình nghiên cứu phát triển của EC về các hệ thống viễn tin
  population distributed by urban and rural area
  dân số phân phối theo thành thị và nông thôn
  population distribution over rural areas
  sự phân bố dân cư nông thôn
  rural architecture
  kiến trúc nông thôn
  rural area
  vùng nông thôn
  Rural Area Network Design (RAND)
  thiết kế mạng khu vực nông thôn
  rural atmosphere
  khí quyển nông thôn
  rural automatic exchange
  tổng đài tự động nông thôn
  Rural Automatic Exchanges (RAX)
  các tổng đài tự động nông thôn
  rural development
  sự phát triển nông thôn
  rural district
  khu vực nông thôn
  rural economy
  kinh tế nông thôn
  rural electric network
  lưới điện nông thôn
  rural electrification department
  phòng (ban) điện khí hóa nông thôn
  rural house
  nhà (ở) nông thôn
  rural locality
  khu dân cư nông thôn
  rural network
  mạng vùng nông thôn
  rural planning
  quy hoạch nông thôn
  rural population
  dân số nông thôn
  rural road
  đường nông thôn
  rural school
  trường ở nông thôn
  Rural Service Area (RSA)
  khu vực dịch vụ nông thôn
  rural settlement
  khu nhà ở nông thôn
  rural settlement
  điểm dân cư nông thôn
  rural settlement development
  sự xây dựng nông thôn
  rural switch
  chuyển mạch mạng nông thôn
  rural water supply
  sự cung cấp nước nông thôn
  Small Rural Exchange (CX)
  tổng đài nông thôn cỡ nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X