• Xây dựng

    dầm hình cung

    Giải thích EN: A beam curved in the vertical plane, used to support heavy loads over long spans. Giải thích VN: Dầm cong trên bề mặt dọc, dùng để đỡ các vật tải trọng nặng trong một thời gian dài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X