• Xây dựng

    thể tích kiến trúc

    Giải thích EN: The volume of a building calculated by multiplying the floor area by the building height. Giải thích VN: Thể tích của một tòa nhà đựoc tính bằng nhân diện tích mặt băng với chiều cao của ngôi nhà.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X