• /'bildiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây dựng, công trình kiến trúc, công trình xây dựng
  Toà nhà, binđinh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  công trình kiến trúc

  Hóa học & vật liệu

  tòa nhà

  Xây dựng

  công trình, tòa nhà

  Giải thích EN: A fixed structure built for human use and occupancy.

  Giải thích VN: Một kết cấu cố định được xây dựng dành cho con người ở và sinh hoạt.

  ngành xây dựng
  bridge building
  ngành xây dựng cầu
  sự thi công
  parallel execution of building operations
  sự thi công đồng thời
  parallel execution of building operations
  sự thi công song song

  Kỹ thuật chung

  bất động sản
  cấu trúc
  building equipped with overhead crane
  nhà có trang bị cầu trục treo
  Service independent building block (SIB)
  khối cấu trúc không tùy thuộc dịch vụ
  ship building traveling bridge crane
  cầu trục ở xưởng đóng tàu
  công trình
  amenity building
  công trình tiện nghi
  ancillary building
  công trình phụ
  building acceptance certificate
  biên bản giao nhận công trình
  building alteration
  sự cải tạo công trình
  building construction
  công trình xây dựng
  building construction program
  kế hoạch thi công công trình
  building foundation bed
  nền công trình
  building height
  chiều cao công trình
  building height
  độ cao công trình
  building maintenance
  sự bảo quản công trình
  building owner
  chủ công trình
  building pit
  hố móng công trình
  building preservation
  sự bảo vệ công trình
  building process engineer
  kỹ sư công trình xây dựng
  building service life
  tuổi thọ công trình
  building services
  dịch vụ công trình
  building type
  kiểu [nhà, công trình xây dựng]
  building vibration
  dao động công trình
  bulk (buildingbulk)
  khối (các) công trình
  class of building
  cấp công trình
  classification of building and structure
  sự phân loại nhà và công trình
  complex residential building
  tổ hợp công trình ở
  foundation of building
  nền công trình
  Hospital and Medical building
  bệnh viện và công trình y tế
  leveling of building sites
  sự san bằng công trình xây dựng
  maintenance building
  công trình bảo quản đường
  pile-building settlement
  độ lún công trình cọc
  road service building
  công trình đường
  School and Education Building
  trường học và công trình giáo dục
  school building
  công trình trường học
  silo building
  công trình xilo
  temporary building
  công trình tạm
  timber building
  công trình bằng gỗ
  kiến trúc
  Bridge and building
  BB Cầu và kiến trúc
  building complex
  quần thể kiến trúc
  building layout
  phác họa kiến trúc
  building physics
  vật lý kiến trúc
  building plan
  họa đồ kiến trúc
  building trade
  ngành kiến trúc
  nhà
  sự xây dựng
  alteration to a building
  sự xây dựng lại một ngôi nhà
  building construction
  sự xây dựng nhà
  building construction
  sự xây dựng nhà cửa
  building engineer
  kỹ sư xây dựng
  civil engineer (forbuilding)
  kỹ sư xây dựng nhà
  house building
  sự xây dựng nhà
  house building
  sự xây dựng nhà ở
  road building
  sự xây dựng đường
  space unit house building
  sự xây dựng nhà bằng khối
  thi công
  building construction program
  kế hoạch thi công công trình
  building drawing
  bản vẽ thi công
  building inspection
  giám sát viên thi công
  building inspection
  sự kiểm tra thi công
  building operations
  các thao tác thi công
  building operations
  quá trình thi công
  building permit
  sự cho phép thi công
  building pit
  hố móng thi công
  building program
  dự án thi công
  building size
  kích thước thi công
  building supervision
  sự giám sát thi công
  building yard
  sân thi công
  dry building pit
  hố móng thi công khô
  organization of building process
  tổ chức thi công
  parallel execution of building operations
  sự thi công đồng thời
  parallel execution of building operations
  sự thi công song song

  Kinh tế

  nghề kiến trúc
  sự xây cất
  tòa kiến trúc
  xây dựng
  building account
  tài khoản xây dựng
  building activities
  hoạt động xây dựng
  building agreement
  hiệp định xây dựng
  building and loan associations
  các hiệp hội xây dựng và cho vay
  building and saving society
  hiệp hội xây dựng và tiết kiệm
  building contract
  hợp đồng nhận thầu (xây dựng)
  building contract organization
  sự tổ chức nhận thầu xây dựng
  building contractor
  nhà thầu khoán xây dựng
  building contractor
  nhà thầu xây dựng
  building enterprise
  xí nghiệp xây dựng
  building ground
  đất xây dựng
  building industry [[]] (the...)
  công nghiệp xây dựng
  building industry [[]] (the...)
  ngành xây dựng
  building lease
  hợp đồng cho thuê có xây dựng
  building licence
  giấy phép xây dựng
  building materials
  vật liệu xây dựng
  building organization
  tổ chức xây dựng
  building owner
  chủ công trình (xây dựng)
  building permits
  giấy phép xây dựng
  building worker
  công nhân xây dựng
  inclusive building contract
  hợp đồng thầu xây dựng
  inclusive building contract
  hợp đồng xây dựng bao khoán
  position building
  xây dựng vị thế
  speculative building
  xây dựng nhà cửa có tính đầu cơ
  team building
  xây dựng nhóm trong công ty

  Địa chất

  công trình kiên cố, công trình xây dựng, ngôi nhà, tòa nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X