• /´ɛəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc vùng; thuộc khu phân bố; thuộc về mặt hoặc diện tích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) diện tích

  Kỹ thuật chung

  diện tích
  areal coordinates
  tọa độ diện tích
  areal derivative
  đạo hàm diện tích
  areal metric
  metric diện tích
  areal velocity
  tốc độ diện tích
  areal velocity
  vận tốc diện tích
  điện tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X