• /ˈmɛtrɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  chuẩn đo
  Toán học. Một hàm hình học biểu diễn khoảng cách các cặp điểm trong không gian.

  Tính từ

  (thuộc) mét; theo hệ mét
  the metric system
  hệ mét
  Như metrical

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  metric, hệ mét

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc hệ mét

  Điện tử & viễn thông

  số đo

  Toán & tin

  mê tric
  metric of a space
  mêtric của một không gian
  areal metric
  mêtric diện tích
  equiareal metric
  mêtric siêu diện tích
  intrinsic metric
  (hình học ) mêtric nội tại
  polar metric
  mêtric cực
  spherical metric
  (giải tích ) mêtric cầu
  spherically symmetrical metric
  (hình học ) mêtric đối xứng cầu

  Kỹ thuật chung

  mét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X