• /ə´riə/

  Thông dụng

  Danh từ
  ( số nhiều) việc đang làm dở, việc chưa làm xong
  arrears of work
  việc đang làm dở, việc chưa làm xong; việc chưa làm được
  ( số nhiều) nợ còn khất lại, tiền thiếu lại
  to be in arrears
  còn khất lại, còn thiếu lại (chưa trả)
  arrears of rent
  tiền thuê nhà còn khất lại
  (từ cổ,nghĩa cổ) phía sau cùng, phần cuối cùng (đám rước...)
  in arrear of
  sau, đằng sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X