• /¸ærə´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự yêu sách láo, sự đòi bậy
  Sự nhận bậy, sự chiếm bậy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X