• /ə¸proupri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếm đoạt làm của riêng
  Sự dành riêng (để dùng vào việc gì)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  biểu quyết ngân sách (của Quốc hội)
  chiếm dụng
  appropriation of labour time
  sự chiếm dụng thời gian lao động
  điều dụng
  quyết toán phân chia lợi nhuận
  sự cá biệt hóa
  sự chiếm giữ
  sự dành ra
  sung dụng
  trích ra (một khoản tiền vào việc gì)
  việc chuẩn y ngân sách

  Giải thích VN: Sự chiếm đoạt làm của riêng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X