• /ə'stə:/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Trở dậy
  to be early astir
  trở dậy sớm
  Xôn xao, xao động
  the whole town was astir with the news
  cả thành phố xôn xao về cái tin đó


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  about , active , afoot , alert , awake , moving , roused

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X