• Thông dụng

  Ngoại động từ, .awoke; .awoke, awoken

  Đánh thức, làm thức dậy
  (nghĩa bóng) làm thức tỉnh, làm tỉnh ngộ, làm cho nhận thức ra
  to awake somebody to the sense of duty
  làm cho ai nhận thức ra ý thức bổn phận
  (nghĩa bóng) khêu gợi, gợi
  to awake someone's interest
  gợi sự thích thú của ai

  Nội động từ

  Thức dậy
  (nghĩa bóng) thức tỉnh, tỉnh ngộ, nhận thức ra
  to awake to the responsibilities of one's new position
  nhận thức ra trách nhiệm trong cương vị công tác mới của mình

  Tính từ

  Tỉnh, thức, không ngủ
  to lie awake
  nằm thức (chứ không ngủ)
  to be wide awake
  hoàn toàn tỉnh táo
  Awake to ý thức, nhận thức rõ
  everyone should be awake to his role in the collectivity
  mọi người nên nhận thức rõ vai trò của mình trong tập thể

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thức tỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X