• Thông dụng

  Thành Ngữ

  at a premium
  cao hơn giá qui định; (nghĩa bóng) được đánh giá cao, hiếm khi có, khó có

  Xem thêm premium

  Kinh tế

  bán cao hơn giá qui định
  cao hơn giá ghi
  cao hơn giá thông thường (cổ phiếu, chứng khoán)
  có giá trị cao hơn
  có lời
  được bán với giá cao
  ở mức giá quá cao
  trên giá danh nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X