• /´pri:miəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần thưởng, giải thưởng, (phần/sự) ưu đãi
  Tiền trả thêm, tiền thưởng, tiền lãi
  Phí bảo hiểm, tiền đóng bảo hiểm
  Tiền học việc (trả ngay cho người dạy nghề)
  Tiền các đổi tiền (như) premium on exchange
  at a premium
  cao hơn giá qui định; (nghĩa bóng) được đánh giá cao, hiếm khi có, khó có
  put a premium on somebody/something
  làm cho ai/cái gì có vẻ quan trọng
  Dành cho ai/cái gì một vị trí, tầm quan trọng đặc biệt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tiền đóng bảo hiểm

  Toán & tin

  phí tổn (bảo hiểm)
  tiền phí tổn (bảo hiểm)

  Xây dựng

  lệ phí

  Kỹ thuật chung

  phần thưởng
  tiền

  Kinh tế

  học phí
  hồi kim
  phí bảo hiểm
  additional premium
  phí bảo hiểm bổ sung
  adjustable premium
  phí bảo hiểm có thể điều chỉnh
  advance payment of premium
  sự đóng trước phí bảo hiểm
  advance premium
  phí bảo hiểm trả trước
  annual premium
  phí bảo hiểm hàng năm
  average premium
  phí bảo hiểm trung bình
  basic premium
  phí bảo hiểm cơ bản
  cargo insurance premium
  phí bảo hiểm hàng hóa
  daily premium
  phí bảo hiểm mỗi ngày
  deferred premium
  phí bảo hiểm trả dần
  deposit premium
  phí bảo hiểm đặt cọc
  deposit premium
  phí bảo hiểm trả trước (một phần)
  due premium
  phí bảo hiểm đến hạn
  earned premium
  phí bảo hiểm đã thu
  estimate premium
  phí bảo hiểm dự tính
  extra premium
  phí bảo hiểm bổ sung
  extra premium
  phí bảo hiểm trả thêm
  first premium
  phí bảo hiểm ban đầu
  full premium if lost
  phí bảo hiểm trả lại khi tổn thất toàn bộ
  graded premium
  phí bảo hiểm phân cấp
  gross net premium
  phí bảo hiểm gộp tịnh
  gross net premium
  tổng phí bảo hiểm tịnh
  gross premium
  phí bảo hiểm gộp
  gross premium
  phí bảo hiểm mộc
  half-yearly premium
  phí bảo hiểm nửa năm
  hull premium
  phí bảo hiểm vỏ tàu
  initial premium
  phí bảo hiểm khởi đầu
  insurance premium unexpired
  phí bảo hiểm chưa quá hạn
  level premium
  bình quân phí bảo hiểm
  life insurance premium
  phí bảo hiểm nhân thọ
  loaded premium
  phí bảo hiểm thêm
  marine insurance premium
  phí bảo hiểm đường biển
  marine insurance premium
  phí bảo hiểm vận tải biển
  maximum premium
  phí bảo hiểm tối đa
  minimum premium
  phí bảo hiểm tối thiểu
  monthly premium
  phí bảo hiểm hàng tháng
  natural premium
  phí bảo hiểm tự nhiên
  net premium
  phí bảo hiểm ròng
  net premium
  phí bảo hiểm tịnh
  premium due
  phí bảo hiểm đáo hạn (chưa trả)
  premium earned
  phí bảo hiểm thực thu, đã thu
  premium in arrears
  phí bảo hiểm quá hạn chưa trả
  premium income
  thu nhập (từ) phí bảo hiểm
  premium income
  thu nhập phí bảo hiểm
  premium note
  phiếu tính phí bảo hiểm
  premium rate
  suất phí bảo hiểm
  provisional premium
  phí bảo hiểm tạm
  pure premium
  phí bảo hiểm ròng
  quarterly insurance premium
  phí bảo hiểm quý
  quarterly premium
  phí bảo hiểm hàng quý
  reduced premium
  phí bảo hiểm đã giảm
  renewal premium
  phí bảo hiểm tiếp tục
  renewal premium
  phí bảo hiểm trả tiếp
  renewal premium
  phí bảo hiểm triển hạn
  restoration premium
  phí bảo hiểm phục hồi như cũ
  return of premium
  sự hoàn lại phí bảo hiểm có trừ bớt
  return of premium
  sự trả bớt lại phí bảo hiểm
  return premium
  phí bảo hiểm trả lại
  round voyage premium
  phí bảo hiểm cho toàn chuyến đi
  single premium
  phí bảo hiểm nộp trọn một lần
  single premium
  phí bảo hiểm trả dứt một lần
  single premium life insurance
  bảo hiểm nhân thọ phí bảo hiểm một lần
  single-premium policy
  đơn bảo hiểm trả phí bảo hiểm một lần
  uncollected premium
  phí bảo hiểm chưa thu
  unearned premium
  phí bảo hiểm không đáng hưởng
  unearned premium
  phí bảo hiểm trả lại vì không có rủi ro
  waiver of premium
  sự miễn đóng phí bảo hiểm
  waiver of premium
  từ bỏ phí bảo hiểm
  waiver of premium
  từ bỏ phí bảo hiểm (cho người bị tàn phế hoàn toàn sau này)
  war risk premium
  phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh
  weekly premium
  phí bảo hiểm tuần
  written premium
  phí bảo hiểm tính vào
  sai kim
  thượng hảo hạng
  tiền bù
  conversion premium
  tiền bù chuyển đổi
  net premium
  tiền bù tịnh
  premium rate
  suất tiền bù
  premium reserve
  dự trữ tiền bù phát hành (chứng khoán)
  premium transaction
  giao dịch có tiền bù
  risk premium
  tiền bù rủi ro
  share premium
  tiền bù cổ phiếu
  share premium
  tiền lời, tiền bù phát hành cổ phiếu
  share premium account
  tài khoản tiền bù cổ phiếu
  share premium account
  tài khoản tiền bù phát hành cổ phiếu
  tiền các
  dollar premium
  tiền các mua đô la
  tiền các (hối đoái)
  tiền chênh lệch
  call premium
  tiền chênh lệch đổi lại trước kỳ (trái phiếu)
  tiền học nghề
  tiền học việc
  tiền lời bán ngoại tệ
  tiền thuê trả nước (trước khi kí kết hợp đồng)
  tiền thuê trả trước (trước khi ký hợp đồng)
  tiền thưởng
  acceleration premium
  tiền thưởng năng suất
  hourly premium system
  chế độ tiền thưởng theo giờ
  premium bonus
  tiền thưởng tiết kiệm thời gian
  premium bonus
  tiền thưởng vượt mức
  premium bonus
  tiền thưởng vượt mức, vượt kế hoạch
  premium pay
  tiền thưởng khuyến khích
  premium rate
  suất tiền thưởng
  premium system
  chế độ tiền thưởng (công nhân viên chức)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inferior , low , low-class , poor
  noun
  lowness , paucity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X