• /¸eiθi´istik/

  Thông dụng

  Cách viết khác atheistical

  Tính từ
  (thuộc) thuyết vô thần
  Vô thần, không tin có thần thánh
  atheistic reasonings
  những lập luận vô thần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X