• /ri'lidʒəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tôn giáo; (thuộc) tín ngưỡng; (thuộc) sự tu hành
  to have no religious belief
  không có tín ngưỡng tôn giáo
  religious wars
  chiến tranh tôn giáo
  Sùng đạo, mộ đạo, ngoan đạo (về người)
  a religious man
  người mộ đạo
  (thuộc ngữ) về một dòng tu ở ti viện
  a religious house
  nhà tu
  Chu đáo, cẩn thận; có ý thức
  the doctor looked after the patients with religious care
  bác sĩ chăm nom người bệnh rất chu đáo
  with religious exactitude
  với độ chính xác cao
  pay religious attention to detail
  chú ý cẩn thận đến từng chi tiết
  be religious in one's observance of protocol
  có ý thức trong việc tuân thủ lễ nghi

  Danh từ, số nhiều .religious

  Nhà tu hành
  the religious
  những người tu hành


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X