• (đổi hướng từ Auditioned)
  /ɔ:'diʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức nghe; sự nghe; thính giác
  (sân khấu) sự thử giọng, sự hát nghe thử (trước khi nhận vào làm diễn viên hát)

  Ngoại động từ

  (sân khấu) thử giọng (trước khi nhận vào làm diễn viên hát)

  Nội động từ

  Tổ chức một buổi hát thử giọng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự nghe

  Kỹ thuật chung

  thính giác

  Kinh tế

  thử giọng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X