• BrE /ˈhɪərɪŋ/
  NAmE /'hɪrɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thính giác
  to be hard of hearing
  nặng tai
  to be quick of hearing
  thính tai
  Tầm nghe
  within hearing
  ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy
  out of hearing
  ở xa không nghe thấy được, ở xa không bị nghe thấy
  in my hearing
  trong lúc tôi có mặt
  Sự nghe
  to give somebody a fair hearing
  nghe ai (nói, trình bày ý kiến...) với thái độ vô tư
  (pháp lý) phiên điều trần, phiên tòa
  field hearings
  phiên điều trần tại chỗ

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nghe

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thính giác
  functional hearing loss
  sự mất chức năng thính giác
  hearing conservation
  sự bảo toàn thính giác
  hearing conservation
  sự bảo vệ thính giác
  hearing defects
  khuyết tật thính giác
  hearing disability
  sự mất thính giác
  hearing evoked voltage
  điện áp kích thính giác
  hearing fatigue
  sự mỏi thính giác
  hearing impairment
  sự hỏng thính giác
  hearing loss
  sự mất thính giác
  hearing loss factor
  hệ số tổn thất thính giác
  percent impairment of hearing
  phần trăm hỏng thính giác
  standardized threshold hearing
  ngưỡng thính giác chuẩn hóa

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nghe cung
  sự xét xử
  xét xử

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X