• /ɔˈrɪkyələr/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tai
  auricular witness
  người làm chứng những điều nghe thấy
  Nói riêng, nói thầm (vào lỗ tai)
  auricular confession
  lời thú tội riêng
  Hình giống tai ngoài
  (giải phẫu) (thuộc) tâm nhĩ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  inside , private , secret , audible , hearsay , otic , phonic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X