• /'in'said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt trong, phía trong, phần trong, bên trong
  Phần giữa
  the inside of a week
  phần giữa tuần
  (thông tục) lòng, ruột
  to turn inside out
  lộn trong ra ngoài
  to understand sth inside out
  hiểu tường tận điều gì

  Tính từ

  Ở trong, trong nội bộ
  inside information
  tin tức nội bộ
  an inside job
  một công việc làm ở trong; (thông tục) một vụ trộm nội bộ

  Giới từ

  Vào trong, bên trong
  to put food inside the refrigerator
  để thức ăn vào trong tủ lạnh
  to hide a grenade inside a suitcase
  giấu một quả lựu đạn trong chiếc vali
  Trong vòng
  inside of a week
  trong vòng một tuần

  Phó từ

  Bên trong, ở trong
  come in, there is nothing inside
  vào đi, chẳng có gì bên trong cả
  this wallet has no money inside
  cái ví này không có tiền bên trong
  to be inside
  ở tù

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần trong, mặt trong, tính chất trong // bên trong
  inside out
  lộn trái

  Kỹ thuật chung

  bên trong
  glazing from inside
  sự lắp kính (từ) bên trong
  inside (room) relative humidity
  độ ẩm tương đối bên trong (nhà)
  inside air
  không khí bên trong
  inside area
  bề mặt bên trong
  inside area
  diện tích bên trong
  inside cable
  cáp bên trong
  inside cover
  lớp ốp bên trong
  inside dimension
  kích thước bên trong
  inside door
  cửa bên trong
  inside fin
  cánh bên trong
  inside gauge
  đường kính bên trong của mũi khoan
  Inside Horizontal Border
  đường viền ngang bên trong
  inside lining
  lớp lót bên trong
  inside painting
  sơn bên trong
  inside pipe cutter
  bộ cắt bên trong ống
  inside pressure
  áp suất bên trong
  inside surface
  bề mặt bên trong
  inside surface heat transfer coefficient
  hệ số tỏa nhiệt (ở) bên trong
  inside surface strength
  cường độ áp lực bên trong
  inside temperature
  nhiệt độ bên trong
  inside vapor phase oxidation
  ôxi hóa pha hơi bên trong
  inside vapour phase oxidation
  ôxi hóa pha hơi bên trong
  inside [inner
  bề mặt bên trong
  inside [internal] fin
  cánh bên trong
  inside-finned pipe
  ống có cánh bên trong
  inside-finned tube
  ống cánh bên trong
  mặt trong
  inside surface heat transfer coefficient
  hệ số tỏa nhiệt (ở) bề mặt trong
  inside surface strength
  độ bền mặt trong
  phía trong
  inside facing
  mặt ốp phía trong
  inside fin
  cánh phía trong
  inside shutter
  cánh cửa chớp phía trong
  inside [internal] fin
  cánh phía trong
  stable from the inside
  ổn định từ phía trong

  Địa chất

  trong, bên trong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X