• /´ɔtarki:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ quyền tuyệt đối
  (như) autarky

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chế độ độc tài
  chủ quyền tuyệt đối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X