• /dik´teitəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ độc tài; nền chuyên chính
  dictatorship of the proletariat
  nền chuyên chính vô sản


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  democracy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X