• /ɔ:´tɔkθənəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác autochthonal

  Như autochthonal

  Chuyên ngành

  Y học

  bản địa vận động

  Kỹ thuật chung

  bản địa
  tại chỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X