• /en´demik/

  Thông dụng

  Tính từ

  đặc thù (địa phương), đầy rẫy, tràn lan, lan rộng (Prevalent in or peculiar to a particular locality, region, or people)
  (sinh vật học) đặc hữu (loài sinh vật...)
  (y học) địa phương (bệnh)

  Danh từ

  (y học) bệnh địa phương

  Chuyên ngành

  Y học

  dịch địa phương
  endemic influenza
  bệnh cúm dịch địa phương

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X