• /,æbə'ridʒənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thổ dân; (thuộc) thổ sản, (thuộc) đặc sản
  the aboriginal inhabitants of a country
  thổ dân của một nước
  tea is an aboriginal product of Phutho
  chè là một đặc sản của Phú thọ
  Ban sơ, nguyên thuỷ, cổ sơ

  Danh từ

  Thổ dân
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thổ sản

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thổ dân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  foreign

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X