• /¸ɔ:ksə´nɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ ghi sinh trưởng (ở thực vật)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ ghi sinh trưởng

  Giải thích EN: A device that is used to measure the rate of plant growth. Giải thích VN: Thiết bị đo độ phát triển của thực vật.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X