• Xây dựng

    dầm đỡ sau

    Giải thích EN: A lintel used to support the backing portion of a masonry wall. Giải thích VN: Dầm đỡ (lanhtô) phía sau bức tường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X