• Thông dụng

  Phó từ

  Ở sau sân khấu, ở hậu trường (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  what happened on backstage in the national assembly?
  điều gì đã xảy ra ở hậu trường trong quốc hội?

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hậu trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X