• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  sự rửa lỗ khoan

  Hóa học & vật liệu

  hút dầu mỏ

  Kỹ thuật chung

  hoạt động tát nước

  Giải thích EN: The process of clearing a well or hole of extraneous material with the use of a bailer. Giải thích VN: Việc làm sạch một cái giếng hay hố chứa các chất đổ từ bên ngoài vào, trong đó sử dụng gàu tát.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X