• /iks´treinjəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt nguồn ở ngoài, xa lạ
  Không liên quan tới vấn đề đang được đề cập

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoại lai

  Điện lạnh

  từ ngoài

  Kỹ thuật chung

  ngoại lai
  extraneous locus
  quỹ tích ngoại lai
  extraneous root
  nghiệm ngoại lai
  extraneous solution
  nghiệm ngoại lai
  extraneous water
  nước ngoại lai
  lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X