• /´kliəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm sáng sủa, sự làm quang đãng, sự lọc trong
  to await the clearing of the weather
  đợi lúc trời quang đãng, đợi lúc trời quang mây tạnh
  Sự dọn dẹp, sự dọn sạch; sự phát quang, sự phá hoang; sự vét sạch, sự lấy đi, sự mang đi
  Sự vượt qua; sự tránh né
  (hàng hải) sự rời bến (tàu); sự thanh toán các khoản thuế (để cho tàu rời bến...)
  Sự làm tiêu tan (mối nghi ngờ...)
  Sự thanh toán, sự trả hết (nợ...)
  Khoảng rừng thưa, khoảng rừng trống
  Khu đất phá hoang (để trồng trọt)
  (tài chính) sự chuyển (séc)
  clearing bank
  chi nhánh ngân hàng hối đoái ở Anh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự thông (ống)

  Giao thông & vận tải

  sự dọn quang

  Xây dựng

  sự khai phá
  sự khai quang
  sự làm trong sạch

  Y học

  sự thanh lọc (làm sạch)

  Điện lạnh

  sự làm rõ (ảnh)

  Kỹ thuật chung

  bù trừ
  dọn dẹp

  Giải thích VN: Lấy những thông tin cũ, không dùng, hoặc quá hạn ra khỏi hệ máy, thường là đĩa cứng theo đúng phương pháp - và lý tưởng nhất là tự động. Trong các hệ máy có sử dụng một kiểu đề phòng xóa, thì dọn dẹp có nghĩa là xóa đi những tệp đã được bảo vệ, để chúng không duy trì chống xóa lâu hơn nữa.

  làm trong
  sự làm sạch
  sự lọc
  sự phát quang
  sự xóa
  sự xóa bỏ

  Kinh tế

  sự làm trong
  sựlàm sạch
  thanh toán bù trừ
  bank clearing
  việc thanh toán bù trừ của ngân hàng
  banker's clearing house
  phòng thanh toán bù trừ của ngân hàng hoặc trung tâm thanh toán bù trừ
  clearing account
  tài khoản (thanh toán bù trừ)
  clearing agreement
  hiệp định (thanh toán) bù trừ
  clearing bank
  ngân hàng thanh toán bù trừ
  clearing day
  ngày thanh toán bù trừ phiếu khoán
  clearing house
  phòng thanh toán bù trừ (của ngân hàng Luân Đôn)
  clearing house
  phòng thanh tra thanh toán bù trừ
  clearing house funds
  quỹ của phòng thanh toán bù trừ
  clearing revenue
  thu nhập thanh toán bù trừ
  clearing sheet
  phiếu thanh toán bù trừ
  commercial clearing account
  tài khoản thanh toán bù trừ thương mại
  general clearing
  tổng thanh toán bù trừ
  in clearing
  phiếu khoán đang thanh toán bù trừ
  International Commodities Clearing House
  phòng thanh toán bù trừ hàng hóa quốc tế
  International Commodities Clearing House
  Sở thanh toán bù trừ Hàng hóa Quốc tế
  London clearing house
  Phòng thanh toán bù trừ Luân Đôn
  out clearing
  gởi đi thanh toán bù trừ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X