• /´bæləd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khúc balat, bài ca balat

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  carol , chant , ditty , serenade , canzone , lay , lied , poem , song , sonnet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X