• /´bændiη/

  Thông dụng

  danh từ

  dải, băng, đai, nẹp
  dải đóng gáy sách
  (số nhiều) dải cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm...)
  (vật lý) dải băng
  frequency band
  dải tần số
  short-waved band
  rađiô băng sóng ngắn
  đoàn, toán, lũ, bọn, bầy
  dàn nhạc, ban nhạc
  string band
  dàn nhạc đàn dây

  ngoại động từ

  buộc dải, buộc băng, đóng đai
  làm nẹp
  kẻ, vạch, gạch
  tụ họp thành đoàn, tụ họp thành toán, tụ họp thành bầy

  Cấu trúc từ

  when the band begins to play
  khi mà tình hình trở nên nghiêm trọng

  Cơ khí & công trình

  sự đóng đai
  dải băng
  sự phân dải

  Xây dựng

  dây mảnh

  Điện lạnh

  sự đai quấn băng

  Kỹ thuật chung

  sự phân lớp
  sự tạo dải
  sự tạo dải nhãn
  sự tạo diềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X