• /bæη´ket/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) chỗ đứng bắn (trong thành luỹ)
  Ghế dài (trên xe ngựa)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bờ đường

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bờ vùng
  cơ đập
  cơ đê
  đê quây

  Xây dựng

  ghế dài bọc nệm
  rãnh ven con trạch

  Kỹ thuật chung

  bờ bảo hộ
  bờ đất
  bờ đường
  con chạch
  hillside trench beyond banquette
  rãnh ven con chạch
  con trạch
  đê bồi
  đê nhỏ
  đường đi bộ
  lớp mặt
  mặt lát

  Kinh tế

  bàn tiệc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X