• /ba:li/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lúa mạch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đại mạch
  barley corn
  hạt đại mạch
  barley extract
  phần chiết của đại mạch
  barley germinating drum
  tang nẩy mầm đại mạch
  barley groats
  tấm đại mạch
  barley meal
  bột đại mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X