• (đổi hướng từ Germinating)
  /´dʒə:mi¸neit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nảy mầm
  Nảy ra, nảy sinh ra (trong trí)

  Ngoại động từ

  Làm mọc mộng, làm nảy mầm
  Sinh ra, đẻ ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nảy mầm

  Kinh tế

  nảy mầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  halt , slow , stop , thwart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X