• /mi:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột xay thô
  Bữa ăn
  a family meal
  một bữa ăn gia đình
  to eat a big meal
  ăn một bữa thịnh soạn
  to take a meal; to eat one's meal
  ăn cơm; dùng bữa
  a square meal
  bữa ăn thịnh soạn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bột (mịn)

  Y học

  bột thô (chưa xay mịn)
  bữa ăn

  Kỹ thuật chung

  bột
  vật liệu hạt

  Kinh tế

  bột
  bột thức ăn gia súc
  bữa ăn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  snack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X