• (đổi hướng từ Bedaubed)
  /bi´dɔ:b/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vấy sơn, vấy bẩn, làm lem luốc
  Tô son điểm phấn loè loẹt

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  besmear , dab , daub , plaster , smirch , smudge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X