• /´pla:stə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trát vữa (tường...); trát thạch cao
  Phết đầy, dán đầy, bôi đầy, làm dính đầy
  a trunk plastered with labels
  cái rương dán đầy nhãn
  to plaster someone with praise
  (nghĩa bóng) khen ai quá mức, tân bốc ai
  Bó bột (vết thương) bằng thuốc cao
  ( + down) dán thuốc cao, đắp thuốc cao (một cái nhọt...); dán lên, đắp lên
  plaster one's hair down
  ốp tóc xuống
  Bồi thường, đền (một vết thương...)
  Xử lý (rượu) bằng thạch cao (cho bớt chua)
  to plaster up
  trát kín (một kẽ hở...)

  Danh từ

  Vữa (hợp chất mềm gồm vôi, cát, nước.. trở thành cứng khi khô)
  Thạch cao
  Như sticking-plaster

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vữa trát tường

  Hóa học & vật liệu

  thuốc cao

  Giải thích EN: A pasty mixture, usually containing herbs or other medicinal substances, that is spread on the body, either directly or after being saturated into a base material such as cloth.

  Giải thích VN: Một hỗn hợp sền sệt thường chứa thảo dược và các dược chất khác, được thoa lên cơ thể trực tiếp hoặc thấm qua một chất liệu bình thường như vải.

  trát vữa, đắp thuốc cao
  vữa

  Giải thích EN: A pasty mixture, generally of lime or gypsum with water and sand, that is used as a coating on walls and ceilings.

  Giải thích VN: Một hỗn hợp sền sệt thường từ vôi hoặc thạch cao trộn với nước và cát, được sử dụng để quét tường hoặc trần nhà.

  Xây dựng

  lớp trát thạch cao
  wood fibered plaster
  lớp trát thạch cao+vỏ bào
  sự trát vôi vữa
  thạch cao trát
  flooring plaster
  thạch cao trát sàn
  interior plaster
  vữa thạch cao trát trong
  thạch cao xây dựng
  gypsum plaster for building
  đá thạch cao xây dựng

  Y học

  thạch cao, băng thạch cao

  Kỹ thuật chung

  băng dán
  lớp bọc
  lớp trát
  acoustic plaster
  lớp trát cách âm
  acoustic plaster
  lớp trát hút âm
  acoustical plaster
  lớp trát cách âm
  ceiling plaster
  lớp trát trần
  cement floated plaster
  lớp trát bóng mặt
  cement floated plaster
  lớp trát đánh màu
  cement plaster
  lớp trát xi măng
  decorative plaster
  lớp trát trang trí
  finish plaster
  lớp trát mặt
  finishing plaster
  lớp trát hoàn thiện
  fireproofing plaster
  lớp trát chịu lửa
  gunite plaster
  lớp trát phun
  heat-insulating plaster
  lớp trát cách nhiệt
  improved plaster
  lớp trát hoàn thiện
  key for plaster
  nền tựa của lớp trát
  plaster (heat) insulation
  lớp trát cách nhiệt
  plaster base
  nền lớp trát
  plaster board
  lớp trát thô
  plaster on metal lath
  lớp trát trên lưới thép
  plaster skim coat
  lớp trát hoàn thiện
  plaster smoothing
  sự cán phẳng lớp trát
  plaster strength
  độ bền lớp trát
  plaster waterproofing
  lớp trát cách nước
  primary coat (ofplaster)
  lớp trát lót
  ungauged lime plaster
  lớp trát bằng vữa vôi (không có thạch cao)
  waterproof plaster
  lớp trát cách nước
  waterproof plaster
  lớp trát không thấm nước
  wet plaster
  lớp trát ướt
  wood fibered plaster
  lớp trát thạch cao+vỏ bào
  X-ray-proof plaster
  lớp trát chống tia X
  lớp vữa trát
  primary coat (ofplaster)
  lớp vữa trát lót
  vữa trát
  asbestos plaster
  vữa trát amian
  ceiling plaster
  vữa trát trần
  cement plaster
  vữa trát xi măng
  low consistency plaster
  vữa trát có độ sệt thấp
  plaster coat
  lớp vữa trát
  plaster dot
  chấm vữa (trát)
  plaster hoist
  máy nâng vữa trát
  plaster slap
  vữa trát thô
  plaster throwing machine
  máy phun vữa trát
  primary coat (ofplaster)
  lớp vữa trát lót
  veneer plaster
  vữa trát hoàn thiện

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X