• Thông dụng

  Thành Ngữ

  below par
  yếu hơn mức bình thường

  Xem thêm par

  Cơ khí & công trình

  thấp hơn giá định mức

  Kinh tế

  dưới giá danh nghĩa
  dưới ngang giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X