• /pa:/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trung bình; bình thường

  Danh từ

  Giá danh nghĩa (in trên chứng khoán, cổ phiếu) như par value
  sell shares above par
  bán cổ phiếu trên giá danh nghĩa
  Sự ngang hàng
  on a par with
  ngang hàng với
  Tỷ giá; giá trung bình, mức trung bình
  par of exchange
  tỷ giá hối đoái
  at par
  ngang giá
  above par
  trên mức trung bình; trên mức quy định
  Tỷ số thắng (trong môn đánh gôn)
  below par
  yếu hơn mức bình thường
  up to par
  như thường lệ; cũng tốt

  Danh từ ( .para)

  (viết tắt) của paragraph (đoạn văn)
  see par 19

  Xem đoạn 19

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự ngang hàng, ngang giá, giá trung bình, tỷ giá

  Cơ - Điện tử

  Sự ngang hàng, sự cùng bậc, tỷ giá, mức trungbình

  Cơ khí & công trình

  giá trung bình
  trạng thái bình thường
  tỷ giá

  Kỹ thuật chung

  trạng thái cân bằng

  Kinh tế

  bình giá
  ngang giá
  theo mệnh giá

  Giải thích VN: Tương đương với trị giá danh nghĩa hay trị giá trên mặt của chứng khóan. Thí dụ, một trái phiếu bán theo mệnh giá nghĩa là có cùng giá trị số trên đã được phát hành hay số tiền sẽ được trả khi đến ngày đáo hạn như trái phiếu mệnh giá $1000. Đối với cổ phần thường, mệnh giá do công ty phát hành thiết lập. Có thời, mệnh giá tiêu biểu cho đầu tư nguyên thủy nằm sau mỗi cổ phần chứng khóan về hàng hóa, tiền mặt, dịch vụ, nhưng ngày nay không còn như vậy nữa. Thay vào đó, mệnh giá là một số lượng được quy cho cái gì (như $1 cho một cổ phần), được dùng để tính tóan trị giá tính bằng tiền của các cổ phần thường trong bằng cân đối tài khoản công ty. Mệnh giá không có liên hệ gì với trị giá thị trường, trị giá này được xác định bởi các tính tóan về trị giá tài sản thuần, hoa lợi và các kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận tương lai. Một vài công ty phát hành chứng khóan không mệnh giá. Xem Stated Value. Mệnh giá càng quan trọng đối với trái phiếu và chứng khóan ưu dãi. Lãi suất của trái phiếu dựa trên số phần trăm của mệnh giá trái phiếu -- một trái phiếu lãi suất 10% sẽ trả hàng năm l0% mệnh giá trái phiếu. Cổ tức chứng khóan ưu đãi thường, thường được trả theo số phần trăm mệnh giá của chứng khóan ưu đãi đã phát hành.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  extreme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X