• Thông dụng

  Danh từ

  Một thí nghiệm có tính thống kê có hai kết quả xác suất ngang nhau nhưng loại trừ lẫn nhau
  tossing a coin for heads or tails is a bernoulli trail
  tung đồng tiền xem sấp ngửa là một việc làm sấp ngửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X