• (đổi hướng từ Tossing)
  /tɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buông, sự quăng, sự thả, sự ném, sự tung
  Trò chơi sấp ngửa
  to win the toss
  đoán đúng trong trò chơi sấp ngửa; thắng lợi
  Sự hất; cái hất (đầu, hàm...)
  a toss of the head
  cái hất đầu
  Sự ngã ngựa
  to take a toss
  ngã ngựa; (nghĩa bóng) thất bại
  not give a toss
  không hề quan tâm, để ý

  Ngoại động từ .tossed, .tost

  Buông, quăng, thả, ném, tung
  to toss the ball
  tung quả bóng
  to toss money about
  quẳng tiền qua cửa sổ, ăn tiêu hoang phí
  to toss up a coin
  tung đồng tiền (chơi sấp ngửa)
  Hất (ai) lên bằng sừng (con bò..)
  Hất (đầu..; nhất là tỏ ý coi (thường), thờ ơ)
  to toss the head
  hất đầu
  Làm cho chòng chành, làm cho đu đưa, làm cho lắc lư
  Gieo, tung (đồng tiền)
  There's only one pillow - I'll toss you for it
  Chỉ có duy nhất một cái gối - tôi sẽ tung đồng tiền với anh để xem ai được

  Nội động từ

  Chơi sấp ngửa
  Chòng chành, lắc lư, đu đưa
  the ship tossed on the sea
  con tàu chòng chành trên biển cả
  Lật đi lật lại; trở mình trằn trọc
  he tossed about in his bed
  anh ta trở mình trằn trọc trên giường
  Vỗ bập bềnh (sóng)
  Tung bóng lên (quần vợt)
  Gieo tiền, tung tiền
  Who's going to cook tonight? Let's toss up
  Ai sẽ nấu ăn tối nay?
  Chúng ta tung đồng tiền xem là ai nhé
  to toss about
  vứt lung tung
  to toss away
  ném đi, vứt đi
  to toss off
  nốc (rượu..) một hơi
  Giải quyết nhanh chóng (công việc)
  to toss (oneself) off

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun, verb
  catch
  verb
  lie still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X