• (đổi hướng từ Bifurcated)
  /´baifə¸keit/

  Thông dụng

  Động từ

  Chia hai nhánh, rẽ đôi
  the road bifurcates at that control station
  tới trạm kiểm soát ấy thì con đường rẽ đôi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tách đôi chia nhánh

  Kỹ thuật chung

  chia nhánh
  phân đôi
  phân nhánh
  rẽ đôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X