• /dai'və:dʤ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Phân kỳ, rẽ ra
  Trệch; đi trệch
  Khác nhau, bất đồng (ý kiến...)

  Ngoại động từ

  Làm phân kỳ, làm rẽ ra
  Làm trệch đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân kỳ lệch

  Kỹ thuật chung

  lệch
  phân kỳ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X