• /bai´lini:ə/

  Kỹ thuật chung

  song tuyến tính
  adjoint bilinear form
  dạng song tuyến tính phụ hợp
  bilinear form
  dạng song tuyến tính
  bilinear function
  hàm song tuyến tính
  bilinear mapping
  ánh xạ song tuyến tính
  bilinear moment
  mômen song tuyến tính
  bilinear transformation
  biến đổi song tuyến tính
  ternary bilinear form
  dạng song tuyến tính tam nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X